Uslovi najma

DUŽINA NAJMA – minimalna dužina najma je 24h, 1 dan.

CENA može biti dnevna ili mesečna, sa ograničenom ili neograničenom kilometražom.

PDV je 20% i obračunava se na sve cene.

REZERVACIJA – potvrđenom rezervacijom se garantuje iznajmljivanje rezervisane grupe vozila ili više grupe vozila, određenog datuma u određeno vreme.

PREUZIMANJE VOZILA – vrši se u poslovnici ili na dogovorenoj adresi, u dogovoreno vreme. U slučaju kašnjenja, klijent je dužan da obavesti Vip Only Rent A Car a ako to ne učini, rezervacija se poništava nakon 3h čekanja.

VRAĆANJE VOZILA – vrši se u poslovnici ili na dogovorenoj adresi, u dogovoreno vreme. U slučaju kašnjenja, klijent je dužan da obavesti Vip Only Rent A Car a ako to ne učini, policiji će biti prijavljena utaja vozila nakon 3h čekanja.

PREKORAČENJE VREMENA VRAĆANJA VOZILA – tolerišemo 1h kašnjenja, nakon čega obračunavamo i naplaćujemo novi dan najma.

PRODUŽETAK NAJMA se odobrava isključivo uz saglasnost Vip Only Rent A Car.

KORIŠĆENJE VOZILA U INOSTRANSTVU se odobrava isključivo uz saglasnost Vip Only Rent A Car.

GORIVO – vozila se izdaju sa punim tankom goriva i vraćaju sa punim tankom goriva. U slučaju manje vraćenog goriva, naplaćuje se po uvećanoj ceni po litru kao i naknada za uslugu punjenja.

VOZAČ mora imati minimum XX godina starosti a maksimum XX godina starosti. Vozač se mora identifikovati važećim pasošem ili ličnom kartom i mora pokazati originalnu vozačku dozvolu sa minimum XX godina vozačkog staža.

DEPOZIT kod preuzimanja vozila je obavezan i polaže se putem kreditne kartice ili u gotovini. Depozit se određuje na osnovu grupe vozila koja se rezerviše, dužine najma, vrsti kupljenog osiguranja i eventualnih dodatnih troškova koji mogu nastati tokom najma (gorivo, parking kazne, produžetak najma i slično). Za pravna lica i dugoročne najmove, mogu se koristiti drugi vidovi obezbeđenja plaćanja, prema dogovoru.

PLAĆANJE se vrši u lokalnoj valuti RSD (srpski dinar) ili u EURO valuti za plaćanja iz inostranstva na devizni račun. Obračun najma u EURO valuti vrši se po srednjem kursu NBS. Vip Only Rent A Car može zahtevati avansno plaćanje za najmove duže od 15 dana.

OSIGURANJE vozila u toku najma plaća klijent, sa ili bez učešća u šteti. Osim u slučaju totalne štete, niti jedno osiguranje ne pokriva štete na podvoznom trapu vozila, štete u unutrašnjosti vozila, štete na staklu i štete na gumama i felnama.

-CDW (Collision Damage Waiver) je obavezno osiguranje sa učešćem u šteti. Odgovornost se ograničava na štetu nastalu na iznajmljenom vozilu u saobrćajnom udesu samo. CDW ograničava finansijsku odgovornost klijenta do iznosa učešća u šteti, koji je naveden u Ugovoru o najmu vozila. U slučaju saobraćajnog udesa, klijent je obavezan da priloži policijski zapisnik o udesu ili će biti odgovoran za pun iznos štete. U slučaju kada je klijent odgovoran za saobraćajni udes, ovo osiguranje ne važi i biće odgovoran za pun iznos štete.

-SCDW je opciono osiguranje bez učešća u šteti, koje se prodaje kao dodatak u CDW osiguranje. Prihvatanjem ovog osiguranja klijent smanjuje svoju odgovornost za štatu na vozilu na NULU. Ipak, Policijski zapisik mora biti prezentovan a ukoliko to ne učini, klijent je odgovoran za pun iznos štete.

GUBITAK KUPLJENOG OSIGURANJA – CDW & SCDW ne važe i klijent je u celosti krivično i materijalno odgovoran za štetu i krađu vozila u slučaju kada je vozio pod dejstvom alkohola, opijata ili lekova, kada je neovlašćeno dao drugoj osobi vozilo da njime upravlja, kada je vozio izvan saobraćajnica, kada je učestvovao na automobilskim trkama ili je vozilom obavljao taxi prevoz, kada nije vratio ključ-saobraćajnu dozvolu-polisu osiguranja ukradenog vozila i kada nije vratio vozilo tj kada je utajio vozilo.

DODATNA OSIGURANJA se mogu dokupiti po izboru i dodatno se plaćaju.

DODATNE USLUGE se dodatno plaćaju (preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena i izvan poslovnice, dodatni vozač, dodatna oprema i uređaji, najam vozila sa vozačem, nedostajuće gorivo sa uslugom punjenja)

PROCEDURA U SLUČAJU ŠTETE ILI KRAĐE

 1. Vozač je dužan da odmah telefonom obavesti Vip Only Rent A Car i postupi po daljim uputstvima
 2. Vozač je dužan da odmah obavesti Policiju na tel 192 i sačeka je na licu mesta
 3. Vozač je dužan da sačini izjavu za policijski zapisnik i opiše događaj i učesnike
 4. U slučaju krađe, vozač je dužan da kod sebe ima ključ, saobraćajnu knjižicu i polisu osiguranja ukradenog vozila

ZABRANE – vozač je krivično i materijalno odgovoran za kršenje sledećih zabrana:

 1. Vožnja izvan saobraćajnica (OFF ROAD)
 2. Vožnja na automobilskim trkama
 3. Taxi prevoz
 4. Neovlašćeno upravljanje iznajmljenim vozilom osobe koja nije upisana u ugovor o najmu vozila kao dodatni vozač
 5. Vožnja pod dejstvom alkohola, opijata ili lekova
 6. Namerno prouzrokovane štete
 7. Popravke, zamena delova i servisiranje vozila
 8. Otuđenje vozila – prodaja ili ne vraćanje vozila (utaja)
Rezerviši
en_USEnglish